Jäsentiedote 13/2021 – Vuosikokous


Seuran vuosikokous järjestetään maanataina 11.10.2021 klo 18 Hyvinkään Järjestötalolla (Munckinkatu 49).

Tulethan paikalle vain terveenä. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä.

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

8. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet.

9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä.

10. Käsitellään yhdistyksen sääntömuutokset. Hallitus ehdottaa seuran kokouskutsun julkaisemista jatkossa vain seuran kuntosalin ilmoitustaululla sekä kotisivuilla (www.hyke.fi). Lisäksi hallitus ehdottaa, että vuosikokouksessa tilintarkastajat valitaan jatkossa toiminnantarkastajina.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus