Jäsentiedote 01/2023 – Vuosikokous


Seuran vuosikokous järjestetään maanantaina 30.1.2023 klo 18.30 Hyvinkään Järjestötalolla (Munckinkatu 49).

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

8. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet.

9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus