Jäsentiedote 01/2017 – Vuosikokous ja laitteiden huolto


VUOSIKOKOUS

Seuran vuosikokous järjestetään torstaina 9.2.2017 klo 18 Hakalan nuorisotalolla.

Kauden 2017 vuosimaksun eräpäivä on 28.2.2017. MAKSUN SAA MAKSAA VASTA VUOSIKOKOUKSEN JÄLKEEN, KUN VUOSIMAKSUN SUMMA SELVIÄÄ. Eräpäivän jälkeen vanhoilla jäsenillä ei ole enää mahdollista maksaa vuosimaksua ja maksamatta jättäneet henkilöt putoavat seuran jäsenrekisteristä pois.

Uusien jäsenien ottamisesta kaudelle 2017 päätetään, kun uusi kausi alkaa.

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

SALIN LAITTEIDEN HUOLTO

Salin laitteiden huollosta on tehty huoltosopimus HUR Oy:n kanssa. Kaikki salin laitteet tullaan lähiviikkoina käymään läpi ja huoltamaan. Salin ilmoitustaululta löytyy laitteiden vikalista, johon voi kirjoittaa havaitsemiaan vikoja laitteissa.