Säännöt


SÄÄNTÖJÄ NOUDATTAMALLA TURVAAMME SALIN SIISTEYDEN JA VIIHTYISYYDEN. SÄÄNTÖJÄ RIKKOVA VOIDAAN EROTTAA SEURASTA ILMAN JÄSEN- JA VUOSIMAKSUN PALAUTUSTA!

 • TURVALLISUUSSYISTÄ EI LAPSIA SALIN PUOLELLE! Lapsille on salilla oma leikkihuone. Vanhempien vastuulla on pitää huoli, että lapset pysyvät huoneessa.
 • Avainkortti on henkilökohtainen ja se on myös jäsenkortti. Salille ei tuoda ulkopuolisia. Jos tuot mukanasi/päästät sisään henkilön, joka ei ole seuran jäsen tai maksanut sen hetkistä vuosimaksua, menetät jäsenyytesi. Jäsenkortti on oltava salilla aina mukana. Tarkastuksia tullaan tekemään. Kulunvalvontaa seurataan ja väärinkäytöksiin puututaan!

  Personal Trainereita salille ei saa tuoda.

 • Salikortti on AINA käytettävä ulko-oven kortinlukijassa sisälle tultaessa. Vaikka ovi olisi auki tai useampi tulisi sisälle samalla ovenavauksella.
 • Salilla voi harjoitella vapaasti omalla vastuulla joka päivä 24 h vuorokaudessa.
 • Kadotettu tai tuhoutunut salikortti pitää ilmoitaa heti jollekin hallituksen jäsenistä.
 • Salilla saa liikkua vain sisäjalkineilla, ulkojalkineet jätetään ovensuuhun.
 • Lemmikkieläimiä ei saa tuoda salille.
 • Ikäraja salille on 16 vuotta.
 • Tupakointi sisätiloissa ja ulko-oven välittömässä läheisyydessä on kielletty.
 • Ota muut salilla kävijät huomioon! Älä varaile ruuhka-aikana useampia laitteita. Vältä tarpeetonta painojen heittelyä/paiskomista.
 • Tangot, levypainot, käsipainot ym. tavarat pannaan käytön jälkeen niille kuuluville paikoille. Seiniä vasten ei saa laittaa mitään nojaamaan.
 • Vuosimaksu on maksettava ilmoitettuun eräpäivään mennessä. Tämän jälkeen vuosimaksun maksaminen ei ole mahdollista uudelle salikaudelle. Maksamatta jättäneet henkilöt putoavat seuran jäsenrekisteristä pois eivätkä täten ole enään seuran jäseniä.
 • Salilla ollaan ja harjoitellaan omalla vastuulla.
 • Salilta poistuttaessa tulee aina varmistaa, että ulko-ovi tulee lukkoon. Viimeinen salilta lähtijä sammuttaa myös valot ja virrat stereoista sekä tv:stä.

Tietosuojaseloste

Hyvinkään kehonrakentajat ry. tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Hyvinkään kehonrakentajat ry.
Teollisuuskatu 16
05800 Hyvinkää
hallitus@hyke.fi
Rekisterinumero: 142.860

 
2. Rekisterin nimi
Hyvinkään kehonrakentajat ry. jäsenrekisteri

 
3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään yhdistyksen yhdistyslain (503/1989) 11§ mukaisena jäsenluettelona. Lisäksi rekisterin tietoja käytetään yhdistyksen jäsentiedotteiden lähettämiseen jäsenen näin halutessa. Jäsentiedot ovat vain hallituksen saatavilla ja niitä käytetään vain silloin kun se on perusteltua yhdistyksen asioiden hoitamisen kannalta.

 
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Hyvinkään kehonrakentajat ry. jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
nimi
osoite
sähköposti
salikortin numero
jäsenmaksun suoritus max. 3 viimeiseltä vuodelta

 
5. Jäsenen oikeudet
Jäsenellä on oikeus tämän pyynnöstä ilmoitettava mitä tietoja hänestä yhdistyksellä on ja oikeus tietojen oikaisemiseen.
Jäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen yleisten tiedotteiden lähettämiseen ilmoittamalla siitä.

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsentiedot saadaan säännönmukaisesti:
Jäseneltä itseltään jäsenyyden alkaessa

 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Jäsenien tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, poikkeuksena yhdistyksille suunnattu sivusto yhdistysavain.fi, jonka kautta jäsentiedotteet lähetetään (nimi, sähköposti).
Muille kolmansille osapuolille tietoja ei luovuteta.
Olemme varmistaneet, että palveluntarjoaja noudattaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin jäsenyys on voimassa. Yhdistyksestä eronneiden/erotettujen tiedot poistetaan rekisteristä.
Jäsen voi kieltää jäsentiedotteiden lähettämisen hänelle ilmoittamalla siitä hallituksen sähköpostiin.

 
9. Henkilötietojen käsittelijät
Vain hallitus käsittelee yhdistyksen jäsentietoja vain silloin kun se on perusteltua yhdistyksen asioiden hoitamisen kannalta.

 
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Hyvinkään kehonrakentajat ry. ei siirrä jäsenien henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 
11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteriä ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Rekisteri on tietokoneella käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa.