Jäsentiedote 01/2018 – Vuosikokous


Seuran vuosikokous järjestetään maanantaina 29.1.2018 klo 19 Hakalan nuorisotalolla.

Kauden 2018 vuosimaksun eräpäivä on 28.2.2018.

MAKSUN SAA MAKSAA VASTA VUOSIKOKOUKSEN JÄLKEEN, KUN VUOSIMAKSUN SUMMA SELVIÄÄ.

Eräpäivän jälkeen vanhoilla jäsenillä ei ole enää mahdollista maksaa vuosimaksua ja maksamatta jättäneet henkilöt putoavat seuran jäsenrekisteristä pois.

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.